Administrare integrală 

 

Administrare integrală este, poate, cea mai vizibila activitate in cadrul imobilului, de ea depinzand confortul proprietarilor şi legalitatea activităţii Asociaţiei. Această opţiune vă oferă la rîndul său o gama largă de servicii: (servicii de administrare bloc, servicii contabile, servicii juridice, servicii curăţenie etc. a imobilului dvs (ACC)).

1. Servicii Administrare

 

Compania noastră vă garantează un administrator profesionist, gospodar, imparţial, venit să apere interesele tuturor locatarilor şi să le facă viaţa mai frumoasă. Administratorul nostru nu va face parte din aşa zisele clanuri ceea ce îi va permite administrarea asociaţiei corect şi profesionist.

Sarcinile Administratorului:

 • Organizarea Adunărilor Generale conform legislaţiei în vigoare cu întocmirea listei ordinii de zi, cu solicitarea părerilor şi decizia absolut de la fiecare membru a Asociaţiei;
 • Întrunirea şi conducerea şedinţelor Consiliului de Administraţie;
 • Conlucrarea strînsă cu Consiliul de Administraţie în vederea asigurării Asociaţiei cu cele necesare bunei existenţe a blocului;
 • Întocmirea rapoartelor de necesitate si prezentarea ofertelor privind interventiile la partile comune solicitand avizul Adunării Generale;
 • Prezentarea Consiliului de Administraţie al Asociatiei de Coproprietari a ofertelor pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii în conformitate cu procedura prevazuta de statutul Asociatiei de Proprietari după aprobarea Adunării Generale;
 • Semnarea tuturor actelor a Asociaţiei
 • Program de lucru cu locatarii, prelucrarea si soluţionarea reclamatiilor venite din partea proprietarilor ce vizeaza partile comune;
 • Activitatea de verificare a starii subsolului, cailor de acces in imobil, a curţii, verificarea functionarii ascensorului ş.a
 • Afişarea listelor lunare de venituri şi cheltuieli (cu prezentarea copiilor tuturor facturilor) pe saitul nostru “condominiu.md”
 • Afişarea modului de calcul a plăţilor pentru fiecare apartament
 • Verificarea periodică a functionarii instalatiei electrice;
 • Aprovizionarea cu materiale pentru curatenie a lucrătorilor tehnici;

 

2. Servicii de contabilitate

 

Activitatea noastră contabilă este bazată pe transparenţă, profesionalism şi responsabilitate.
Sarcini:

 • Factura detaliată pe apartament – se va emite lunar şi va fi depusă în cutia poştală.
 • Actualizarea lunară a datelor despre apartamente.
 • Calculul cotelor si listelor de întreţinere, a cotelor la fondurile de rezervă, evidenta acestora
 • Întocmirea/personalizarea listelor lunare de întreţinere.
 • Descifrarea detaliată cheltuielilor şi încasărilor Asociaţiei
 • Inregistrarea incasarilor si platilor, calculul penalitatilor aplicate
 • Registru de casa si Registru de banca
 • Registru de fond de reparatii
 • Jurnal de încasări şi plăţi
 • Intocmirea si depunerea declaratiior fiscale
 • Intocmirea listelor cu restantieri
 • Informarea proprietarilor despre avariile blocului, opriri de apa/gaze
 • Preluarea datelor contoarelor în vederea calculului individual de apă rece, apă caldă şi căldură.

 

3. Servicii juridice

 

Avocaţi licenţiaţi cu experienţă vor acorda servicii juridice Asociaţiei DVS după cum urmează:

 • Întocmirea somaţiilor de plată către restanţieri
 • Întocmirea dosarelor în vederea acţionării în instanţă a restanţierilor
 • Reprezentarea Asociaţiei în instanţele de judecată
 • Verificarea legalităţii activităţii administratorului
 • Verificarea legalităţii deciziilor Consiliului de Administraţie
 • Consultarea locatarilor pe problemele ACC (necesită programare)

 

4. Servicii curățenie

 

Curăţenia la bloc a fost dintotdeauna o problemă pentru membrii Asociaţiei, deaceea noi venim cu un pachet complet de servicii de curăţenie aferente spaţiilor comune, interioare şi exterioare (hol intrare, garaje, scările, spaţii tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil ș.a.), care să ajungă la nivelul așteptărilor DVS.
Administratorul nostru va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea şi inspecţia necesară pentru realizarea acestor servicii:

 • Program 5 zile pe saptămână
 • Măturat şi spălat intrarea în imobil, ascensor, aleea de acces în imobil – conform Deciziei Adunării Generale
 • Spălat geamuri intrare în imobil – la necesitate
 • Şters balustrade – conform Deciziei Adunării Generale
 • Măturat şi spălat scări – conform Deciziei Adunării Generale
 • Curăţenie în grădina (hârtii, sticle, resturi…etc.) – ori de câte ori este nevoie
 • Şters praful şi îndepărtat pânzele de paianjen din interiorul imobilului -ori de câte ori este nevoie
 • Deszăpezirea aleei de acces în imobil
 • Curăţenie generală – de 2 ori pe an,de Paşte şi Crăciun